هایپر پرینت

گسترده ترین نرم افزار سفارش محصولات چاپی شامل انواع عکس در انواع سایزها، قابل عکس، آلبوم، شاسی، لیوان، و سایر اجسام دیگر.

ویژگی ها

  1. قابلیت انتخاب و برش تصاویر و مشاهده نمایی از محصول قبل از ثبت سفارش
  2. قابلیت پیگیری سفارش ها و مشاهده وضعیت مرسوله
  3. دارای محصولات مناسبتی متناسب با اعیاد و مناسبت های تقویمی